Cihaz/Analiz/Hizmet Adı
Taramalı Elektron Mikroskobu - Scanning Electron Microscopy (SEM) | CİHAZ 2
Taramalı Elektron Mikroskobu - Scanning Electron Microscopy (SEM) | CİHAZ 1
Elektron Prob Mikro Analiz - Electron Probe Microanalysis (EPMA)
X-Işınları Difraktometresi - X-ray Diffraction (XRD) - İnce Film
X-Işınları Difraktometresi - X-ray Diffraction (XRD) - Toz Numune
Tek Kristal X-Işınları Difraktometresi - Single-Crystal X-ray Diffraction (SC-XRD)
Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi - Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) (Hizmet Vermiyor)
X-Işınları Floresans Spektometresi - X-ray Fluorescence Spectrometry (XRF)
Optik Emisyon Spektrometresi - Optical Emission Spectrometry (OES)
Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi - Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)
Optik Profilometre - Optical Profilometer
Raman Spektroskopisi - Raman Spectroscopy
Vickers Mikrosertlik Ölçüm Cihazı - Vickers Microhardness Tester
Civalı Porozimetre - Mercury Porosimetry (Hizmet Vermiyor)
Atomik Kuvvet Mikroskobu - Atomic Force Microscopy (AFM)
Sıvı Kromatografisi – Tandem Kütle Spektrometresi - Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) (Hizmet Vermiyor)
Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi - Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
Sıvılarda Partikül Boyut Dağılımı Analizi (Boyut: 0.3 nm – 10 Mikron) - Particle Size Analysis of Liquids (Size: 0.3 nm - 10 Micron)
Sıvılarda Partikül Boyut Dağılımı Analizi (Boyut: 10 - 2000 Mikron) - Particle Size Analysis of Liquids (Size: 10 - 2000 Micron)
Sıvılarda Zeta Potansiyeli Analizi - Zeta Potential Analysis of Liquids